אופן העמדת האשראי לפירעון מיידי

hammer-620011_640

בבואנו לבחון סוגיה זו של מסגרת אשראי בחשבונות עו"ש ראוי כי נבין שגם וככל שלבנק קיימת הזכות להעמיד את האשראי לפירעון מידי או לא לחדשו יש לעשות זאת בצורה הגונה ומידתית תוך הבנה כי הלקוח תלוי במסגרת זו. אחת מהשאלות אשר נשאל, פרט לשאלת הזכות העקרונית להעמיד אשראי לפירעון מיידי, הנה השאלה, כיצד יש לעשות זאת. רוצה לומר, גם באם לבנק קיימת הזכות לפעול להעמדת האשראי לפירעון מיידי או לצמצומו, מהי הדרך הנכונה וההוגנת לעשות כן.

בסוגיה זו דנה פרשת אלמודן בע"מ[1], אשר נדונה בבית-המשפט העליון. בפרשת אלמודן נדונה כאמור השאלה האם הבנק הפר חובה מחובותיו באופן שבו העמיד את האשראי לפירעון מיידי; ובפרט – האם חלה עליו חובת הודעה מוקדמת בטרם העמדת האשראי לפירעון, ואם-כן, האם עמד בחובתו – זו. בית-המשפט פסק כי הבנק הפר את חובתו ליתן הודעה מוקדמת בטרם העמדת האשראי לפירעון מיידי.

בבסיס המחלוקת עמד חשבון ופעולות בניירות ערך. החברה הגישה תביעה נגד הבנק, בטענה כי הפר את חובותיו כלפיה וגרם לה לנזק כספי. לשיטתה, הבנק לא היה רשאי להעמיד את האשראי לפירעון מיידי הואיל והחברה העמידה לרשותו מכלול בטחונות; ומכל מקום, הבנק לא העניק לה אף התראה בת 10 ימים בטרם הפירעון, כפי שהיה עליו לעשות.

בית-המשפט הפנה לפסיקה עניפה לפיה כי בנק איננו רשאי להפסיק את האשראי כפי חפצו בלא סיבה מוצדקת, וכי זכותו לביטול אשראי כפופה לחובת תום-הלב ולקיום ההסכם בדרך מקובלת[2]. נקודה חשובה היא כי בית-המשפט ציין כי מכלול הנסיבות, הרלוונטיות לתיק זה, אכן הצדיקו את ביטול האשראי וכי הערעור התמקד באופן העמדת האשראי לפירעון מיידי, ובפרט בסוגיית ההודעה המוקדמת על הפסקת האשראי. בית-המשפט תוך התייחסות לפסיקתו הקודמת של בית-המשפט העליון בסוגייה זו קבע כי החריג לכלל המתיר הפסקה מיידית של האשראי, יש לקרוא יחד עם דרישת המיידיות. כלומר, באותה סיבה המצדיקה את הפסקת האשראי צריך להתקיים יסוד של דחיפות, שיצדיק בתורו ביטול מיידי של מסגרת האשראי, ללא מתן הודעה מוקדמת.

בית-המשפט קבע כי בנק נדרש להצביע על סיבה מוצדקת על-מנת להורות על הפסקת אשראי, ואין די בשיקול-דעתו הבלעדי. וכי לשם הפסקת האשראי בלא מתן הודעה מוקדמת אין די באותה סיבה מוצדקת, אלא יש להצביע על "דבר מה נוסף". אותו "דבר מה נוסף" הוא יסוד המידיות. הסיבה המוצדקת בגינה הבנק מפסיק את האשראי צריכה לכלול מידה של דחיפות, באופן שמכלול הנסיבות שנוצרו אינו מותיר שהות ליתן הודעה מוקדמת, ויש צורך להורות על הפסקת האשראי באופן מידי.

מסביר בית-המשפט כי אם נאמר שבכל מצב שבו קיימת סיבה מוצדקת להפסיק את האשראי, רשאי הבנק לבצע זאת באופן מיידי ללא מתן הודעה מוקדמת, נרוקן מתוכן של ממש את חובת ההודעה המוקדמת. מטרתה של חובה זו מלכתחילה היא ליתן שהות קצרה לחייבים, שיש הצדקה להפסיק את האשראי שניתן להם.

גישה שכזו כלפי הסכם האשראי, לפיה יש להעדיף פרשנות המאפשרת ללקוח להתכונן לקראת הפסקת האשראי כאשר לא קיים סיכון מיידי לכספו של הבנק, מתיישבת גם עם חובת הבנק לקיים את ההסכם בתום-לב, עם חובת הזהירות המוטלת על הבנק, ועם חובת האמון הייחודית שהיא מנת חלקו[3].

[1] ע"א 459/13 אלמודן בע"מ נגד בנק מזרחי טפחות בע"מ (פורסם בנבו, 09.04.14). בית-המשפט העליון, על-ידי כב' השופטים י' דנציגר, י' עמית, נ' סולברג. פסק-הדין ניתן על-ידי כב' השופט סולברג. (להלן: "פרשת אלמודן")

[2] בית-המשפט הפנה למקורות הבאים: גלעד נרקיס, פרקים בדיני בנקאות כרך א' 112-106 (2011); פש"ר (ת"א) 1460/98 בנק לאומי לישראל בע"מ נ' חברת י.מ. מועדון ים כנרת (1989), (פורסם בנבו, 14.02.07); ה"פ (חי') 32831/96 עיסמי נ' בנק לאומי לישראל בע"מ, (פורסם בנבו, 08.08.98); ת"א 803/88 אלקטרו בסיס בע"מ נ' הבנק הבינלאומי הראשון, (פורסם בנבו, 14.07.88).

[3] בית-המשפט הפנה ל: ריקרדו בן-אוליאל, דיני בנקאות-חלק כללי 99-86 (1996); לחובת תום-הלב במתן אשראי, ול- גלעד נרקיס, פרקים בדיני בנקאות, כרך א' 112-106 (2011)).

שיתוף ב facebook
Facebook
שיתוף ב twitter
Twitter
שיתוף ב linkedin
LinkedIn
פוסטים נוספים
מימוש משכנתא / חוב משכנתא

מימוש משכנתא / חוב משכנתא

מימוש משכנתא / חוב משכנתא הבנק רוצה למכור את בית המגורים שלכם – המדריך המלא הליך מימוש בית מגורים הנו
זהירות, ערבות….

זהירות, ערבות….

זהירות, ערבות…. עו"ד גלעד נרקיס לעיתים אין לנו ברירה אלא לחתום על ערבות לחבר או בן משפחה. מה ההגנות שיש
הסדרי חוב ללא הליכי פשיטת רגל

הסדרי חוב ללא הליכי פשיטת רגל

הסדרי חוב ללא הליכי פשיטת רגל אנו עדים בתקופה האחרונה להסדרות חקיקה רבות בתחום הפיננסי. כך חוקק לאחרונה חוק אשראי
מורה נבוכים למשתמשים בשיקים

מורה נבוכים למשתמשים בשיקים

מורה נבוכים למשתמשים בשיקים השימוש בשיקים עדיין נפוץ בעיקר בקרב בעלי עסקים ואנשים פרטיים. להלן נסקור מספר טיפים כיצד לנהוג
שיעור עלות אשראי מרבי לפי חוק אשראי הוגן

שיעור עלות אשראי מרבי לפי חוק אשראי הוגן

שיעור עלות אשראי מרבי לפי חוק אשראי הוגן הוראות החוק סעיף 5 לחוק אשראי הוגן שינה את ה"נוסחה" שהייתה קיימת
מעמדם של צדדים שלישיים לפי חוק אשראי הוגן

מעמדם של צדדים שלישיים לפי חוק אשראי הוגן

מעמדם של צדדים שלישיים לפי חוק אשראי הוגן סוגיה נוספת שנידונה בבתי-המשפט היא מעמדם של צדדים שלישיים בפני החוק. בפסק-הדין
מטרות חוק אשראי הוגן: חיזוק שוק ההלוואות החוץ-בנקאיות כמתחרה ראוי לשוק ההלוואות הבנקאיות

מטרות חוק אשראי הוגן: חיזוק שוק ההלוואות החוץ-בנקאיות כמתחרה ראוי לשוק ההלוואות הבנקאיות

מטרות חוק אשראי הוגן: חיזוק שוק ההלוואות החוץ-בנקאיות כמתחרה ראוי לשוק ההלוואות הבנקאיות מלבד מתן הגנה מיידית ללווה, על-ידי הקמת
מטרות התיקון לחוק אשראי הוגן – הענקת הגנות ללווה

מטרות התיקון לחוק אשראי הוגן – הענקת הגנות ללווה

מטרות התיקון לחוק אשראי הוגן – הענקת הגנות ללווה חוק אשראי הוגן, הינו חוק בעל מאפיינים רגולטיביים (regulations), כאשר רגולציות
מה בין "ריבית" ל-"תוספת" בחוק אשראי הוגן

מה בין "ריבית" ל-"תוספת" בחוק אשראי הוגן

מה בין "ריבית" ל-"תוספת" בחוק אשראי הוגן "ריבית", לפי סעיף 1 לחוק, כוללת ריבית או הפרשי הצמדה, לפי העניין. "ריבית
חובת הגילוי בהסכם הלוואה

חובת הגילוי בהסכם הלוואה

חובת הגילוי בהסכם הלוואה הוראות החוק כללי סעיף 3 לחוק אשראי הוגן, חוזר ומדגיש את חובת הגילוי הסטטוטורית כלפי המלווה,
השארת תגובה