חדלות פירעון ושיקום כלכלי

חדלות פירעון

בפגישה הראשונה שקויימה עם משה (שם בדוי) קשה היה שלא להבחין בייאוש הכבד שאפף אותו, במתח ובלחץ הרב בו היה שרוי ובתחושה שאפסו כוחותיו להתמודד עם החובות אליהם נקלע ועם חוסר יכולתו לפרוע חובות אלו כסדרם, ואלו רק הצטברו יותר ויותר מיום ליום, עד שמשה הרגיש שאין אור בקצה המנהרה.

לאחר מספר פגישות ובדיקות רקע ורק כאשר סירבו נושיו השונים להגיע עימו להסדרים, הבנו כי עומדת בפניו רק אופציה אחת והיא הגשת בקשה לבית המשפט לפתיחת הליכי חדלות פירעון, אשר בסופם יוכל לבקש הפטר מחובותיו.

למשה לא היו נכסים מלבד רכב ישן בו עשה שימוש לצרכיו האישיים כמו קניות, סידורים וכמובן נסיעות לעבודה ופגישות עם לקוחות. מלבד רכב זה שמחיר המחירון שלו היה שווה כמה אלפי שקלים בודדים, לא היו למשה כל נכסים, פנסיות, חסכונות או בטוחה אחרת שתוכל לשמש אותנו לצורך הגעה להסדרי פשרה עם הנושים השונים. חשבון הבנק היה ביתרת חובה והחובות הצטברו לא רק כלפי הבנקים אלא גם כלפי חברות אשראי, עובדים, ספקים, רשויות המיסים, ביטוח לאומי ועוד.

לאחר ניתוח מצבו התחלנו בניהול הליכי חדלות פירעון בשמו, שבמסגרתם מינה בית המשפט נאמן לבחינת נכסיו וחובותיו ורק לאחר שאף בית המשפט הבין את חוסר היכולת של משה לעמוד בחובותיו, נקבעו לו תשלומים חודשיים אותם שילם כל חודש במשך 4 וחצי שנים. משה אכן עמד בתשלומים אשר נקבע כי עליו לשלם והקפיד להפקיד בכל חודש את הסכום המבוקש; בחלוף ארבע וחצי שנים קיבל את ההפטר המיוחל ואת "חייו בחזרה".

מהם הליכי חדלות פירעון?

חדלות פירעון הוא מצב בו אדם אינו מסוגל לעמוד בהוצאותיו ובחובותיו, כאשר סך הוצאותיו (וכמובן נכסיו) גדול משמעותית מסך הכנסותיו (ונכסיו). בדרך כלל רצוי להכריז על חדלות פירעון רק כאשר לא רואים אור בקצה המנהרה וכאשר לאדם אין מוצא אחר (בדמות הסכם פשרה או ניסיון להגיע להסדרים עם הנושים). הכרזה על חדלות פירעון ופנייה לבית המשפט בנושא היא בעצם תחילתו של הליך שהיה ידוע בעבר בשם הליך "פשיטת רגל" (לגבי יחיד) ופירוק (לגבי חברה). כיום, לאחר שנחקק חוק חדלות פירעון החדש, ההליך הינו קצר יותר ופחות מסורבל מאשר בעבר אולם עדיין ההליך כרוך בהטלת מגבלות שונות על חדל הפירעון (או בשמו הישן- "פושט רגל).
באופן כללי ניתן לומר כי המטרה והשאיפה היא להגיע להסדר בהקדם האפשרי. בין אם המדובר בהסדר נושים מצד החייב ובין בתוכנית פירעון אשר יקבע הנאמן אשר בסופה יהא זכאי החייב להפטר מחובותיו.

מהו חוק חדלות פירעון?

חוק חדלות פירעון הינו חוק חדש המהווה הלכה למעשה חידוש לפקודת פשיטת רגל שהייתה נהוגה עד לחקיקתו. החוק מציע אפשרות לכל אדם/עסק/תאגיד להגיע להסדר שיקום כלכלי המעניק הזדמנות שנייה לאותו אדם או בעל עסק שנקלע לחובות שאינו יכול לעמוד בהן. הידרדרות למצב כלכלי שכזה יכול להיווצר ממספר טעמים.

כך למשל נטילת הלוואות מרובות ואובדן שליטה בפער שנוצר בין ההחזרים החודשיים להכנסות, מצב רפואי או משפחתי שגורם להוצאות גבוהות שלא נצפו מראש, קריסת מקור הפרנסה הנובעת מקשיים אובייקטיביים או סובייקטיביים בניהול העסק, כגון חוסר יכולת של לקוחות העסק לפרוע התחייבויותיהם (בדומה ל"תאונת שרשרת"), פגיעה כללית בענף הספציפי, עליית מחירי הגלם או כל קושי תזרימי אחר שעלול לייצר כדור שלג בלתי ניתן לעצירה.

תהיה הסיבה אשר תהא, התוצאה הסופית היא שמשנה – מצב בו לא ניתן להתמודד עם הפער שנוצר בין ההכנסות להוצאות ולא ניתן לשלם את החובות מההכנסות הקיימות. לאחר קבלת תסקיר מצד נאמן שממונה על ידי בית המשפט, בית המשפט יבחן לעומק את הדברים ויציע (יחד עם הנאמן אשר יבחן את יכולתו הכספית של החייב) תוכנית הבראה לפיה ישלם היחיד סכום מסוים בכל חודש שיתחלק בין הנושים בהתאם להוראות החוק ולאחר מכן יקבל הפטר על יתרת חובותיו ויזכה לפתוח דף חדש בחייו הכלכליים.

מהן מטרות החוק?

להגיע למצב של חדלות פירעון הוא לא דבר נעים, לא לנושיו של החייב שנותרו ללא יכולת לקבל את מלוא סכום החוב כלפיהם ולא לחייב עצמו שיסומן כלקוח בעייתי ויחולו עליו מגבלות שונות בתקופת ההליך והגבלות מסוימות לאחר מכן למשך תקופה מסוימת. מטרות החוק החדש הינן שלוש:

 1. להביא ככל האפשר לשיקומו הכלכלי של החייב.
 2. להשיא את שיעור החוב שייפרע לנושים.
 3. לקדם את שילובו מחדש של חייב שהוא יחיד במרקם החיים הכלכליים.

בחוק החדש חל שינוי עקרוני בהשוואה לדין הקודם, שכן החוק אינו מתייחס לאירוע חדלות פירעון כאל "פגם מוסרי" של החייב, אלא כאל כשל שיכול להתרחש ועל החברה לעשות ככל יכולתה על מנת להחזיר את חדל הפירעון אל המסלול התקין ולסייע בשיקומו.

צו לפתיחת הליכים לחדלות פירעון

צו לפתיחת הליכים לחדלות פירעון הינו צו המקביל לצו כינוס נכסים לפי החוק הישן. הוא ניתן על ידי הממונה על התיק, עם מתן צו לפתיחת הליכים , מוקפאים ההליכים נגד היחיד ואם הוטלו הגבלות על היחיד במסגרת הליכי גבייה, כגון עיקולי משכורת, הליכי הוצאה לפועל וכדומה, ההגבלות בטלות.

עם מתן הצו, הממונה ימונה נאמן ליישום הליכי חדלות הפירעון של היחיד ותחל תקופת ביניים עד למתן צו לשיקום כלכלי לגבי היחיד שבמהלכה –יחולו על היחיד הגבלות שונות לרבות הגבלה מקבלה או החזקה של דרכון ישראלי או תעודת מעבר ומהארכת תוקפם, ובלבד שיהיו תקפים לשם שיבה לישראל; עיכוב יציאת היחיד מהארץ; הגבלה כלקוח מוגבל מיוחד, כמשמעותו בחוק שיקים ללא כיסוי, התשמ״א–1981; הגבלות משימוש, בכרטיס חיוב, ועוד.
הנאמן הממונה יערוך בדיקה לעניין מצבו הכלכלי של היחיד, והנסיבות שהובילו למצבו.

מהן ההגבלות החלות במהלך הליך חדלות פירעון?

 • עיכוב יציאה מהארץ – החייב לא יוכל לצאת מהארץ במהלך תקופת ההבראה החל מהכרזת חדלות פירעון ועד לקבלת ההפטר. הסיבה לכך היא בשל החשש שהוא יברח ויותיר את הנושים ללא יכולת לקבל את הכספים שלהם או חלק מהם.
 • סימון מוגבל – הלקוח יסומן כלקוח מוגבל בבנק ישראל וכן בבנקים בהם הוא מנהל חשבון. הוא לא יוכל להתנהל עם שיקים או לקבל מסגרת כלשהי מהבנקים ובאמצעות כך מונע בית המשפט מהחייבים לפזר שיקים ללא כיסוי מה שעשוי לפגוע במשק.
 • אין אפשרות להשתמש בכרטיסי אשראי – כל כרטיסי האשראי של החייב ייחסמו והוא אינו יוכל לקבל כרטיסי אשראי חדשים במהלך תקופת ההבראה. לעיתים יתאפשר לחייב להחזיק בכרטיס חיוב ייחודי ללא אפשרות לקבל אשראי אולם תידרש לצורך כך הגשת בקשה נפרדת וחריגה.
 • החייב לא יוכל לפתוח עסק או לקבל בעלות על עסק או תאגיד רשום כלשהו, ללא אישור הנאמן ובית המשפט, עד לקבלת ההפטר וזאת כדי שלא ייווצרו חובות נוספים אצל החייב. אישור הנאמן ובית המשפט יינתנו במקרים ייחודיים ולאחר בקשה מיוחדת בעניין אשר תבטיח כי מדובר בהכרח וכמובן לאחר שיוכח כי לא יווצרו חובות נוספים.

מהו הסדר נושים?

הסדר נושים הוא הסדר בין החייב לנושים השונים, להם הוא חייב כספים. אל הסדר הנושים ניתן להגיע באופן עצמאי עם הנושים גם לפני שמגישים בקשה לחדלות פירעון וזאת, כמובן, במקרים בהם הנושים מסכימים להצעות שמעלה החייב. הסדר נושים הוא הסדר שנועד להקל על החייב בהחזרי התשלומים אל מול בעלי החוב אולם הם צריכים להיות כמובן בהסכם בעלי החוב. הסדרים מסוג זה הם רגישים ויש לנהל אותם בתבונה רבה על מנת שלא תהא עדיפות לנושה מסויים על חשבון נושה אחר.

הליך חדלות פירעון ו"מחיקת חובות"

מחיקת חובות בהליך פשיטת רגל נעשית רק על ידי קבלת הפטר חלוט מבית המשפט. כיום בית המשפט יכול לקבוע כי לאחר שהחייב פועל בהתאם לתוכנית פירעון שנקבעה על ידי הנאמן מקבל החייב הפטר מחובותיו. בית המשפט יכול לבטל את קבלת ההפטר במקרה וגילה שהכניסה למצב הכלכלי לא נעשתה בתום לב, במידה שבעל החוב אינו עומד בתשלומים החודשיים שנקבעו לו או מכל טעם אחר של ניצול ההליך שלא בצורה הוגנת. מטרת הליך חדלות הפירעון ומחיקת החובות היא כדי לאפשר לחייב הזדמנות להשתלב במרקם החברתי-כלכלי בצורה נכונה, ללא חובות ותוך התנהלות פיננסית נכונה, כזו שלא מסתיימת בגירעון בסוף החודש.

החשיבות של משרד עורכי דין מקצועי בתחום

קבלת ייעוץ וסיוע ממשרד עורכי דין מקצועי בתחום חדלות פירעון הנו מרכיב קריטי להצלחה בכל ההליך. יהיה עליכם להוכיח לבית המשפט כי אתם לא מנסים לנצל את החוקים והמערכת המשפטית כדי להתחמק מתשלום חובות שנכנסתם אליהם בכוונה כדי להתעשר אלא מתנהלים בתום לב ומתוך רצון אמיתי וכן להחזיר את הסכום הגבוה ביותר המתאפשר לכם בהתאם למצבכם. עורך דין מקצועי המתמחה בתחום זה יעזור לכם לצלוח את ההליכים בערכאה המתאימה וילווה אתכם לכל אורך התהליך החל מההסדרים מול הנושים ועד לקבלת ההפטר המיוחל.

משרד עורכי הדין גלעד נרקיס

משרד עורכי הדין גלעד נרקיס עוסק כ 20 שנים בתחום הבנקאות וחדלות הפירעון. המשרד מתמחה בתביעות מול הבנקים וניהול הליכים מול וכן בטיפול באנשים פרטיים ובעלי עסקים בענייני חדלות פירעון, סילוק חובות, הסדרי נושים ועוד.

יתרונות המשרד בטיפול בתיק חדלות הפירעון שלכם:

 • ניסיון – לניסיון אין מחיר וכאשר מדובר "בלהרוויח" את החירות הכלכלית שלכם מחדש אתם בהחלט רוצים לוודא שאתם בידיים טובות. למשרד ניסיון של שנים רבות בתחום הסדרי החוב וחדלות פירעון.
 • תחום התמחות – משרדנו מתמחה בתחום הבנקאות וחדלות הפירעון ונחשב לאחד המובילים בארץ בתחום זה.
 • מבחן התוצאות – המשרד ייצג עשרות לקוחות בתחום זה וזכה להצלחה מרובה בהשגת הסדרים בתנאים האופטימליים עבור הלקוחות ובניהול התיקים באופן יעיל, מסור ומיטבי.
 • עו"ד גלעד נרקיס, בעל המשרד ומייסדו, מוכר בתחום ונחשב לאוטוריטה מכובדת. בין היתר חיבר עו"ד נרקיס מספר ספרים חשובים בתחום הבנקאות המשמשים עורכי דין ואף מצוטטים על ידי הערכאות השיפוטיות בשלל פסקי דין.
 • יחס אישי ומסור – משרדנו פועל מתוך תחושת שליחות ומסירות לכל אחד מלקוחותיו, מתוך הבנה ואמונה כי כל לקוח הינו עולם ומלואו ולכל אחד יש את הסיפור האישי שלו, המחייב מסירות, הקשבה וטיפול ייחודי המותאם ספציפית לצרכיו, החל מן הפגישה הראשונה ועד להשגת התוצאה הטובה ביותר..

צרו עמנו קשר באתר או בטלפון לפרטים נוספים וקביעת פגישה.